Menu

Mộ Một Mái 03

Thợ giỏi
Thi công nhanh
Giao hàng đúng hẹn

  • Một một mái :

Mộ một mái đá là mẫu mộ nhỏ nhất trong các loại mộ mái của chúng tôi. Mộ đá một mái cấu tạo trên lớp bài vị có một mái đá dạng mái ống, mái ngói hoặc mái vòm. Loại mộ một mái dạng nhỏ chiều cao thấp thường được sử dụng trong trường hợp bị giới hạn không gian so với các ngôi mộ cũ, tiết kiệm giá thành.

Sản Phẩm Liên Quan